Zagadnienia prawne

III CZP 93/19

Skład 7 sędziów
Data wpływu: 19 grudnia 2019 r.

Czy osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, może przysługiwać zadośćuczynienie pieniężne na podstawie przepisu art. 448 k.c.?​

Wniosek Rzecznika Finansowego


Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
5 lipca 2021 r., godz. 12:11
Przejdź do początku