Zagadnienia prawne

III CZP 88/19

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 3 grudnia 2019 r.
Data orzeczenia: 11 września 2020 r.

Czy w ramach swobody kontraktowej umów (art. 353[1] k.c.) dopuszczalna jest zmiana przez strony w drodze porozumienia terminu wymagalności roszczenia, po tym jak roszczenie stało się już wymagalne?​

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2020 r.

Jeżeli wskutek odroczenia terminu spełnienia świadczenia, roszczenie przestało być wymagalne, jego przedawnienie rozpoczyna ponownie bieg dopiero z upływem nowego terminu.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
14 września 2020 r., godz. 8:54
Przejdź do początku