Zagadnienia prawne

III CZP 65/12

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 11 lipca 2012 r.
Data orzeczenia: 28 listopada 2012 r.

​Czy wskazana w art. 691 § 1 k.c. przesłanka faktycznego wspólnego pożycia, rozumiana jako więź łącząca dwie osoby pozostające w takich relacjach jak małżonkowie, dotyczy także osób pozostających w nieformalnych związkach partnerskich z osobami tej samej płci?

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2012 r.

Osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu z najemcą - w rozumieniu art. 691 § 1 k.c. - jest osoba połączona z najemcą więzią uczuciową, fizyczną i gospodarczą; także osoba tej samej płci.

Przejdź do bazy orzeczeń

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
30 stycznia 2013 r., godz. 10:34
Przejdź do początku