Zagadnienia prawne

III CZP 69/19

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 9 września 2019 r.
Data orzeczenia: 30 czerwca 2020 r.

Czy dla podjęcia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę rynku notowań akcji spółki z rynku regulowanego na alternatywny system obrotu konieczne jest zachowanie wymogów przewidzianych w art. 91 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentóqw finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 623)?​

Dnia 30 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
1 lipca 2020 r., godz. 8:34
Przejdź do początku