Zagadnienia prawne

III CZP 52/19

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 5 lipca 2019 r.
Data orzeczenia: 24 stycznia 2020 r.

Czy zawarcie przez spółkę zależną umowy poręczenia wekslowego wymienionej w art. 15 § 1 k.s.h. na rzecz członka zarządu spółki dominującej wymaga zgody zgromadzenia wspólników spółki dominującej​?

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2020 r.

Udzielenie przez zależną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością poręczenia na wekslu wystawionym przez członka zarządu dominującej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga zgody zgromadzenia współników spółki dominującej (art. 15 § 2 k.s.h.).

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
27 stycznia 2020 r., godz. 10:52
Przejdź do początku