Zagadnienia prawne

III CZP 43/19

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 21 maja 2019 r.

Czy świadczenie wypłacone przez ubezpieczyciela konsumentowi na podstawie umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy zawartej na 20 lat, po upływie 4 lat od jej zawarcia (świadczenie wykupu), którego wielkość określono jako sumę części wolnej rachunku i 40% wartości bazowej rachunku jest świadczeniem głównym w rozumieniu art. 385[1] § 1 zdanie drugie k.c.?

Umorzono postępowanie przed Sądem Najwyższym

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
12 lipca 2021 r., godz. 12:13
Przejdź do początku