Zagadnienia prawne

III CZP 34/19

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 8 maja 2019 r.

Czy świadczenie wypłacone przez ubezpieczyciela konsumentowi na podstawie umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy zawartej na 15 lat, po upływie 6 lat od jej zawarcia (świadczenie wykupu), którego wielkość określono jako sumę części wolnej rachunku i 50 % wartości bazowej rachunku jest świadczeniem głównym w rozumieniu art. 358 [1] § 1 zdanie pierwsze k.c.?​

​Umorzono postępowanie przed Sądem Najwyższym

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
12 lipca 2021 r., godz. 12:43
Przejdź do początku