Zagadnienia prawne

III CZP 31/19

Skład 7 sędziów
Data wpływu: 7 maja 2019 r.
Data orzeczenia: 22 lipca 2020 r.

Czy poszkodowanemu, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, przysługuje na podstawie art. 444 § 1 k.c. odszkodowanie z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie?​

Wniosek Rzecznika Finansowego

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 22 lipca 2020 r.

Poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się na podstawie art. 444 § 1 k.c. odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łuczak Martyna
Czas udostępnienia informacji w BIP:
22 lipca 2020 r., godz. 12:36
Przejdź do początku