Zagadnienia prawne

III CZP 15/19

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 26 lutego 2019 r.
Data orzeczenia: 25 lipca 2019 r.
Czy na zarządzenie Przewodniczącego wzywające stronę do uiszczenia zaliczki na wydatki związane z dopuszczeniem dowodu z opinii biegłego sądowego przysługuje zażalenie (art. 394 § 1 pkt 9 k.p.c.)?
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 lipca 2019 r.

Na zarządzenie przewodniczącego, wzywające stroną do wniesienia zaliczki na wydatki związane z przeprowadzeniem dowodu z opinii biegłego, przysługuje zażalenie (art. 394 § 1 pkt 9 w zw. z art. 398 k.p.c.).

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
26 lipca 2019 r., godz. 12:34
Przejdź do początku