Zagadnienia prawne

III CZP 59/12

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 26 czerwca 2012 r.
Data orzeczenia: 17 października 2012 r.

​Czy uregulowanie zawarte w art. 130[2] § 2 k.p.c. należy interpretować ściśle - zgodnie z jego literalnym brzmieniem - jedynie do przypadku biegu tygodniowego terminu do wniesienia opłaty sądowej od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie pozwu, czy możliwość uiszczenia tej opłaty zachodzi również po uprawomocnieniu się tego zarządzenia w razie oddalenia wywiedzionego na nie zażalenia?

III-CZP-0059_12_p.pdfUzasadnienie

Dnia 17 października 2012 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
30 stycznia 2013 r., godz. 10:37
Przejdź do początku