Zagadnienia prawne

III CZP 31/18

Skład 7 sędziów
Data wpływu: 5 kwietnia 2018 r.
Data orzeczenia: 11 grudnia 2018 r.

Czy odpis pisma procesowego wniesionego w toku procesu przez profesjonalnego pełnomocnika strony powodowej, które obejmuje rozszerzenie powództwa, podlega doręczeniu pełnomocnikowi stony przeciwnej w sposób przewidziany w art. 132 § 1 k.p.c., czy też znajduje do niego zastosowanie § 1[1] tego przepisu, zobowiązujący pełnomocnika powoda do złożenia odpisu tego pisma w sądzie, w celu jego urzędowego doręcznia stronie przeciwnej?​

III-CZP-0031_18_p - 4110-6-18 Wniosek_I_Prezesa_SN.pdfWniosek Pierwszego Prezesa SN

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2018 r.

Odpis pisma procesowego zawierającego rozszerzenie powództwa nie podlega doręczeniu na podstawie art. 132 § 1 k.p.c.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
11 grudnia 2018 r., godz. 12:30
Przejdź do początku