Zagadnienia prawne

III CZP 25/18

Skład 7 sędziów
Data wpływu: 20 marca 2018 r.
Data orzeczenia: 28 listopada 2018 r.

Czy w razie śmierci uczestnika postępowania wieczystoksięgowego, którego prawo wpisane do księgi wieczystej ma być wykreślone, sąd - po dokonaniu wpisu - zawiesza postępowanie (art. 174 § 1 pkt 1 w związku z art. 13 § 2 k.p.c.) a następnie podejmuje je z udziałem następców prawnych (art. 180 § 1 pkt 1 w związku z art. 13 § 2 k.p.c.)?​

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2018 r.

W razie śmierci uczestnika postępowania wieczystoksięgowego sąd nie zawiesza postępowania.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
28 listopada 2018 r., godz. 13:58
Przejdź do początku