Zagadnienia prawne

III CZP 23/18

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 27 lutego 2018 r.
Data orzeczenia: 28 lutego 2018 r.

Czy od postanowienia rozstrzygającego co do istoty postępowanie o wpis w księdze wieczystej, wydanego przez asesora sądowego, który nie uzyskał jeszcze prawa do pełnienia obowiązków sędziego, przysługuje środek odwoławczy w postaci apelacji, czy też środek zaskarżenia w postaci skargi na orzeczenie referendarza?​

​Zwrot akt z powodu braków formalnych.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
1 marca 2018 r., godz. 10:23
Przejdź do początku