Zagadnienia prawne

III CZP 19/18

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 21 lutego 2018 r.
Data orzeczenia: 10 sierpnia 2018 r.

Czy dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej (art. 483 § 1 k.c.) na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania przez dłużnika z przyczyn leżących po jego stronie zobowiązania umownego o charakterze pieniężnym?​

Dnia 10 sierpnia 2018 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
7 września 2018 r., godz. 11:04
Przejdź do początku