Zagadnienia prawne

III CZP 18/18

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 19 lutego 2018 r.
Data orzeczenia: 20 lutego 2018 r.

Czy od postanowienia rozstrzygającego co do istoty postępowanie o wpis w księdze wieczystej, wydanego przez asesora sądowego, który nie uzyskał jeszcze prawa do pełnienia obowiązków sędziego, przysługuje środek odwoławczy w postaci apelacji, czy też środek zaskarżenia w postaci skargi na orzeczenie referendarza?​

​Zwrot akt z powodu braków formalnych.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
9 marca 2018 r., godz. 15:55
Przejdź do początku