Zagadnienia prawne

III CZP 12/18

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 8 lutego 2018 r.
Data orzeczenia: 9 lipca 2018 r.

Czy nabywca licytacyjny nieruchomości, który na podstawie art. 968 § 2 k.p.c. zalicza na poczet ceny wierzytelności innego wierzyciela, a który błędnie przyjmuje, że wierzytelność ta znajduje pokrycie w cenie nabycia, powinien zostać wezwany przez Sąd do uiszczenia brakującej części ceny przed zastosowaniem rygoru z art. 969 k.p.c.?​

W dniu 20 czerwca 2018 r. ​Sąd Najwyższy zawiesił postępowanie.

W dniu 9 lipca 2018 r. Sąd Najwyższy podjął zawieszone postępowanie. Nowa sygnatura III CZP 60/18.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
27 lipca 2018 r., godz. 9:26
Przejdź do początku