Zagadnienia prawne

III CZP 1/18

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 2 stycznia 2018 r.
Data orzeczenia: 19 października 2018 r.

Czy w sprawie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie Sąd Odwoławczy związany jest zakazem reformationis in peius co do daty nabycia prawa własności?​

III-CZP-0001_18_p.pdfUzasadnienie wniosku

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2018 r.

W postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości zakaz zmiany postanowienia na niekorzyść uczestnika postępowania wnoszącego apelację (art. 384 w związku z art. 13 § 2 k.p.c.) nie stoi na przeszkodzie stwierdzeniu zasiedzenia przez sąd drugiej instancji w innej dacie, niż uczynił to sąd pierwszej instancji.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
22 października 2018 r., godz. 13:38
Przejdź do początku