Zagadnienia prawne

III CZP 116/17

Skład 7 sędziów
Data wpływu: 5 grudnia 2017 r.
Data orzeczenia: 25 maja 2018 r.

Czy art. 442[1] § 2 k.c. ma zastosowanie, gdy wobec ustalonego sprawcy czynu niedozwolonego, ponoszącego odpowiedzialność na podstawie art. 436 § 1 k.c., zachodzą okoliczności wskazane w art. 31 § 1 k.k., które stanowiły podstawę umorzenia postępowania karnego na podstawie art. 17 § 1 pkt. 2 k.p.k.?​

V-CSK-590-16-1.pdfPostanowienie Sądu Najwyższego z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2018 r.

​Przepis art. 442[1] § 2 k.c. ma zastosowanie także wtedy, gdy wobec sprawcy czynu niedozwolonego, ponoszącego odpowiedzialność na podstawie art. 436 § 1 k.c., zachodzą okoliczności wskazane w art. 31 § 1 k.k., które stanowiły podstawę umorzenia postępowania karnego na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
11 czerwca 2018 r., godz. 14:18
Przejdź do początku