Zagadnienia prawne

III CZP 115/17

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 1 grudnia 2017 r.
Data orzeczenia: 19 października 2018 r.

Czy dopuszczalne jest przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego między użytkownikami wieczystymi sąsiadujących działek wyodrębnionych geodezyjnie i mających założone odrębne księgi wieczyste, stanowiących własność tego samego podmiotu - Skarbu Państwa?​

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2018 r.

Użytkownik wieczysty nie może żądać rozgraniczenia sąsiadujących nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste różnym osobom, jeżeli stanowią one własność tego samego właściciela.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
22 października 2018 r., godz. 13:37
Przejdź do początku