Zagadnienia prawne

III CZP 100/17

Skład 7 sędziów
Data wpływu: 31 października 2017 r.
Data orzeczenia: 17 kwietnia 2018 r.

Czy dojdzie do skutecznego przerwania biegu terminu zasiedzenia w sytuacji kiedy powództwo o wydanie nieruchomości wytacza przeciwko posiadaczowi samoistnemu użytkownik wieczysty, w stosunku do którego zainicjowano dopiero 6 lat później postępowanie o stwierdzenie nieważności umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, zakończone prawomocnym orzeczeniem z dnia 12 czerwca 2013 r. stwierdzającym tę nieważność?​

III-CZP-0041-17_post.pdfPostanowienie SN w sprawie sygn. III CZP 41/17

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Wytoczenie powództwa o wydanie nieruchomości przez osobę niebędącą jej właścicielem przeciwko posiadaczowi samoistnemu nie przerywa biegu zasiedzenia przez niego własności tej nieruchomości (art. 123 § 1 pkt 1 w zw. z art. 175 k.c.).

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
17 kwietnia 2018 r., godz. 13:05
Przejdź do początku