Zagadnienia prawne

III CZP 91/17

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 17 października 2017 r.
Data orzeczenia: 15 grudnia 2017 r.

Czy miejscem zdarzenia wywołującego szkodę w rozumieniu art. 35 k.p.c. jest wyłącznie miejsce zachowania sprawcy dokonującego naruszenia dóbr osobistych, czy także miejsce, w którym wystąpiła szkoda niemajątkowa będąca skutkiem tego zachowania?​

III-CZP-0091_17_p.pdfUzasadnienie wniosku

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2017 r.

Osoba dochodząca ochrony dobra osobistego może, na podstawie art. 35 k.p.c., wytoczyć powództwo przed sąd, w którego okręgu działał sprawca, lub przed sąd, w którego okręgu to działanie spowodowało zagrożenie lub naruszenie dobra osobistego.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
19 grudnia 2017 r., godz. 11:39
Przejdź do początku