Rejestr umów Sądu Najwyższego

481) KPP III-2310-9/19

Data zawarcia: 20 maja 2019 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Odpłatna usługa mycia samochodów służbowych
Okres obowiązywania: od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2021 r.
Wartość zobowiązania: 157950,00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
6 czerwca 2019 r., godz. 15:08
Przejdź do początku