Rejestr umów Sądu Najwyższego

1059) KPP III-2310-3/21

Data zawarcia: 14 kwietnia 2021 r.
Podmiot: osoba fizyczna*
Przedmiot: Aneks nr 1 do umowy
Okres obowiązywania: od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r.
Wartość zobowiązania: 12.000,00 zł( Aneks nr 1), po podpisaniu Aneksu nr 1 wartośc umowy 21.700, 00 zł
Jednostka organizacyjna SN: Biuro Gospodarcze
Aneksy:
Znak ,,*"odnosi się do imienia i nazwiska osoby fizycznej, z którą zawarto umowę. Dane z imieniem i nazwiskiem takiej osoby mogą być udostępniane w wyniku pozytywnego rozpoznania wniosku określonego w art 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej( tekst. jednolity:Dz.U.2016r..poz.1764 z późn.zm.)
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukaszewicz Andrzej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
7 maja 2021 r., godz. 15:31
Przejdź do początku