Wydarzenia

Zerwano obrady Kolegium Sądu Najwyższego

30 września 2021 r.

Ośmiu członków Kolegium Sądu Najwyższego uniemożliwiło podejmowanie uchwał przez ten organ samorządu sędziowskiego zrywając jego obrady zwołane na dzień 30 września 2021 r.

Ośmioro sędziów Sądu Najwyższego opuściło obrady Kolegium Sądu Najwyższego, będącego organem samorządu sędziów Sądu Najwyższego (art. 16 § 2 u.SN). Są to sędziowie reprezentujący Izbę Karną, Izbę Pracy oraz dwóch reprezentantów Izby Cywilnej. Wydali oni oświadczenie, w którym poinformowali, że wstrzymują się od udziału w pracach Kolegium Sądu Najwyższego do czasu całkowitego zaprzestania działalności Izby Dyscyplinarnej.

Kolegium Sądu Najwyższego tworzą Pierwszy Prezes, Prezesi kierujący pracami poszczególnych izb oraz po dwóch sędziów reprezentujących zgromadzenia sędziów poszczególnych izb Sądu Najwyższego. Aby Kolegium mogło podejmować decyzje, wymagana jest obecność 2/3 członków Kolegium (art. 21 u.SN).

Kolegium współdziała z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sądu Najwyższego. Podejmowane w formie uchwał opinie Kolegium są niezbędne dla właściwego funkcjonowania Sądu Najwyższego. Brak tych uchwał paraliżuje udział samorządu sędziowskiego w kierowaniu Sądem Najwyższym i uniemożliwia załatwianie spraw pracowniczych.

W szczególności, w dniu dzisiejszym uniemożliwiono wejście w życie nowego regulaminu pracy w Sądzie Najwyższym, uniemożliwiono zatrudnienie dwóch osób na wakujących stanowiskach kierowniczych oraz przyjęcie nowego podziału czynności między wydziałami w Izbie Karnej, o co wnioskował Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą tej Izby, który również odmówił udziału w pracach Kolegium.

Do dnia dzisiejszego, sędziowie powołani do Sądu Najwyższego przed rokiem 2018 dysponowali większością głosów w szesnastoosobowym Kolegium i brali regularnie udział w jego obradach. Sytuacja ta uległa zmianie w dniu dzisiejszym, gdy Prezydent RP powołał nowego Prezesa SN kierującego Pracą Izby Cywilnej i w tym dniu, sędziowie tworzący do tej pory większość, odmówili dalszego udziału w pracach Kolegium.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
30 września 2021 r., godz. 13:16
Przejdź do początku