Wydarzenia

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego na Kongresie Sędziów Polskich

5 września 2016 r.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Pani Prof. Małgorzata Gersdorf, wzięła udział w Kongresie Sędziów Polskich, który odbył się 3 września w Warszawie.

Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich został zwołany z inicjatywy stowarzyszeń sędziowskich: Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenia Sędziów Themis, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce oraz Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia oraz Krajowej Rady Sądownictwa.

Głównymi tematami poruszanymi na Kongresie były:

  • sposób powoływania sędziów i ocena odmowy powołania przez Prezydenta RP kandydatów na stanowiska sędziowskie;
  • nadzór Ministra Sprawiedliwości nad sądami w świetle przepisów nowej ustawy - Prawo o prokuraturze;
  • niezależność sądów i niezawisłość sędziów w świetle planowanych zmian w regulacjach prawnych dotyczących sądów powszechnych, administracyjnych i Sądu Najwyższego;
  • ocena sytuacji związanej z działaniami władzy ustawodawczej i wykonawczej wobec Trybunału Konstytucyjnego, w tym konsekwencje niepublikowania orzeczeń Trybunału;
  • projekt nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Program Kongresu, podjęte uchwały oraz pozostałe informacje są dostępna na stronie www.iustitia.pl/kongres-sedziow.

2016.09.03_Przemowienie_PPSN_Kongres_Sedziow.pdfWystąpienie Pierwszego Prezesa SN na Kongresie Sędziów Polskich

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
5 września 2016 r., godz. 13:40
Przejdź do początku