Zagadnienia prawne

III UZP 2/22

Skład 7 sędziów
Data wpływu: 18 stycznia 2022 r.
Data orzeczenia: 18 maja 2022 r.

​Czy dla spełnienia przesłanki do nabycia prawa do emerytury pomostowej z art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 1924 ze zm.) konieczne jest wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze po 31 grudnia 2008 r. przez okres przynajmniej miesiąca?

Postanowienie SN z dnia 18 stycznia 2022 r. (sygn. akt III USKP 99/21)

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2022 r.

​Nabycie prawa do emerytury pomostowej nie jest uzależnione od wykonywania, po dniu 31 grudnia 2008 r., pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przez okres przynajmniej jednego miesiąca (art. 4 pkt 6 ustawy  z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 1924 ze zm.).

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
18 maja 2022 r., godz. 13:27
Przejdź do początku