Zagadnienia prawne

III CZP 3/19

Skład 7 sędziów
Data wpływu: 21 stycznia 2019 r.
Data orzeczenia: 20 listopada 2019 r.

​Czy dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania (zwłoki w spełnieniu) przez jedną z jej stron zobowiązania o charakterze pieniężnym?

Postanowienie SN z dnia 10 sierpnia 2018 r. (sygn. III CZP 17/18)

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2019 r.

Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
20 listopada 2019 r., godz. 12:05
Przejdź do początku