e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 241737
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

III CZP 36/21
) IV CSKP 1/21 (IV CSKP 1/21) - postanowienie z dnia 16 października 2020 r. - SN - Cywilna
12 czerwca 2021 r.
zagadnienie prawne
"1. Czy zawezwanie do próby ugodowej może przerwać bieg przedawnienia roszczenia, a jeśli tak, czy przerwa biegu przedawnienia zależy od tego, czy wierzyciel, mając na względzie zachowanie dłużnika, mógł rozsądnie oceniać, że postępowanie pojednawcze doprowadzi do zawarcia ugody? 2. Czy jeżeli zawezwanie do próby ugodowej spowodowało przeprowadzenie postępowania pojednawczego, w postępowaniu rozpoznawczym dopuszczalne jest ustalenie, że nie przerwało ono biegu przedawnienia roszczenia?"
skład SN
inne zakończenie sprawy
(wartość nadano w dniu 1 stycznia 2022 r.)
inne załatwienie
(wartość nadano w dniu 1 stycznia 2022 r.)
tak
Orzeczenia niewystępujące w internetowej bazie orzeczeń Sądu Najwyższego są udostępniane przez Referat do spraw dostępu do informacji publicznej.
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
12 stycznia 2022 r., godz. 18:49
Przejdź do początku