e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 185373
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

I UK 305/18
VI Ua 26/17 - wyrok z dnia 25 stycznia 2018 r. - Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku-Białej
10 września 2018 r.
skarga kasacyjna
wydano orzeczenie formalne
(wartość nadano w dniu 16 maja 2019 r.)
odrzucono środek zaskarżenia
(wartość nadano w dniu 16 maja 2019 r.)
tak
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
16 maja 2019 r., godz. 12:03
Przejdź do początku