e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 167356

Szczegóły sprawy

I CSK 53/17
I ACa 612/15 - wyrok z dnia 26 stycznia 2016 r. - Sąd Apelacyjny w Warszawie
31 stycznia 2017 r.
skarga kasacyjna
wydano orzeczenie merytoryczne
uchylono i przekazano do ponownego rozpoznania
tak
Orzeczenia niewystępujące w internetowej bazie orzeczeń Sądu Najwyższego są udostępniane przez Referat do spraw dostępu do informacji publicznej.
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
9 listopada 2017 r., godz. 16:06
Przejdź do początku