e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 185168
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

IV KK 471/18
IV Kz 811/17 - postanowienie z dnia 6 grudnia 2017 r. - Sąd Okręgowy w Krakowie (XI K 256/12/P) XI K 256/12/P - postanowienie z dnia 21 września 2017 r. - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
27 lipca 2018 r.
kasacja
wydano orzeczenie merytoryczne
(wartość nadano w dniu 16 maja 2019 r.)
uchylono zaskarżone orzeczenie
(wartość nadano w dniu 16 maja 2019 r.)
tak
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
16 maja 2019 r., godz. 16:04
Przejdź do początku