e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 191287
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

V CSK 339/17
I ACa 13/17 - wyrok z dnia 10 marca 2017 r. - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
4 lipca 2017 r.
skarga kasacyjna
zwrócono akta wraz z odpisem orzeczenia
(wartość nadano w dniu 24 lipca 2018 r.)
zmieniono zaskarżone orzeczenie
(wartość nadano w dniu 14 czerwca 2018 r.)
tak
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
15 czerwca 2018 r., godz. 12:05
Przejdź do początku