Wydrukuj stronę

e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 177366
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

III CZP 65/17
XXIII Ga 1807/16 - postanowienie z dnia 10 maja 2017 r. - Sąd Okręgowy w Warszawie
28 czerwca 2017 r.
zagadnienie prawne
"1. Czy w ramach odpowiedzialności z art. 299 § 1 k.s.h. odpowiadają członkowie zarządu, którzy nie złożyli we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości w sytuacji całkowitej niewypłacalności spółki i zaciągania przez nich nowych zobowiązań? 2. Czy niewystąpienie we właściwym czasie przez członków zarządu spółki z o.o. o ogłoszenie upadłości wywołuje szkodę jej wierzyciela (art. 299 § 2 k.s.h.), gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, a na skutek opóźnienia dochodzi do powstania wobec spółki nowych zobowiązań, które nie powstałyby gdyby ten wniosek został złożony w terminie, chociażby pozwany członek zarządu wykazał, że nawet w sytuacji dopełnienia przez zarząd prawem nałożonych obowiązków stopień zaspokojenia wierzyciela byłby identyczny?"
Sąd Okręgowy w Warszawie
zwrócono akta wraz z odpisem orzeczenia
(wartość nadano w dniu 28 marca 2018 r.)
udzielono odpowiedzi
(wartość nadano w dniu 1 grudnia 2017 r.)
tak
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
28 marca 2018 r., godz. 16:05
Przejdź do początku