e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 185373
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

III CZP 2/19
V Cz 306/18 - postanowienie z dnia 7 listopada 2018 r. - Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
21 stycznia 2019 r.
zagadnienie prawne
"1. Czy uczestnikiem postępowania egzekucyjnego dotyczącego nieruchomości osoby trzeciej powinna być osoba, na rzecz której ustanowiono zakaz zbywania i obciążania nieruchomości ujawniony w dziale III księgi wieczystej (wierzyciel pauliański), w związku z czym komornik ma obowiązek powiadamiać takiego wierzyciela o toczącej się egzekucji i podejmowanych w niej czynnościach, w sytuacji gdy egzekucja jest prowadzona przeciwko dłużnikowi- osobie przeciw której wytoczona jest skarga pauliańska, 2. Czy osobie, na rzecz której ustanowiono zakaz zbywania i obciążania nieruchomości ujawniony w dziale III księgi wieczystej (wierzyciel pauliański), przysługuje prawo złożenia zażalenia na postanowienie o udzieleniu przybicia, w sytuacji gdy nie była poinformowana o toczącej się egzekucji, a wiadomość powzięła po wydaniu postanowienia o udzieleniu przybicia?"
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
wydano orzeczenie formalne
(wartość nadano w dniu 16 maja 2019 r.)
przekazano na skład 7-osobowy
(wartość nadano w dniu 16 maja 2019 r.)
tak
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
24 maja 2019 r., godz. 12:05
Przejdź do początku