e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 185150
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

V KK 200/18
II AKa 104/17 - wyrok z dnia 21 września 2017 r. - Sąd Apelacyjny w Szczecinie (III K 279/16) III K 279/16 - wyrok z dnia 16 marca 2017 r. - Sąd Okręgowy w Szczecinie
15 maja 2018 r.
kasacja
zwrócono akta wraz z odpisem orzeczenia
(wartość nadano w dniu 17 maja 2019 r.)
oddalono środek zaskarżenia jako oczywiście bezzasadny
(wartość nadano w dniu 16 maja 2019 r.)
tak
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
17 maja 2019 r., godz. 12:04
Przejdź do początku