e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 185150
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

V KK 192/18
II AKa 201/17 - wyrok z dnia 11 grudnia 2017 r. - Sąd Apelacyjny w Poznaniu (XVI K 1/10) XVI K 1/10 - wyrok z dnia 19 czerwca 2017 r. - Sąd Okręgowy w Poznaniu
4 maja 2018 r.
kasacja
zwrócono akta wraz z odpisem orzeczenia
(wartość nadano w dniu 17 maja 2019 r.)
oddalono środek zaskarżenia jako oczywiście bezzasadny
(wartość nadano w dniu 16 maja 2019 r.)
tak
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
17 maja 2019 r., godz. 16:03
Przejdź do początku