e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 185168
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

V KK 187/18
V Ka 194/17 - wyrok z dnia 6 listopada 2017 r. - Sąd Okręgowy w Koszalinie (II K 1018/14) II K 1018/14 - wyrok z dnia 17 listopada 2016 r. - Sąd Rejonowy w Kołobrzegu
2 maja 2018 r.
kasacja
zwrócono akta wraz z odpisem orzeczenia
(wartość nadano w dniu 17 maja 2019 r.)
oddalono środek zaskarżenia jako oczywiście bezzasadny
(wartość nadano w dniu 16 maja 2019 r.)
tak
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
17 maja 2019 r., godz. 12:04
Przejdź do początku