e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 185373
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

III KK 199/19
II AKa 65/18 - wyrok z dnia 7 września 2018 r. - Sąd Apelacyjny w Białymstoku (III K 79/17) III K 79/17 - wyrok z dnia 16 stycznia 2018 r. - Sąd Okręgowy w Białymstoku
25 marca 2019 r.
kasacja
wydano orzeczenie merytoryczne
(wartość nadano w dniu 16 maja 2019 r.)
oddalono środek zaskarżenia jako oczywiście bezzasadny
(wartość nadano w dniu 16 maja 2019 r.)
tak
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
17 maja 2019 r., godz. 12:05
Przejdź do początku