e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 185390
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

III KK 131/19
V Ka 895/18 - wyrok z dnia 18 czerwca 2018 r. - Sąd Okręgowy w Gdańsku (II K 769/16) II K 769/16 - wyrok z dnia 25 stycznia 2018 r. - Sąd Rejonowy Gdańsk - Południe w Gdańsk
27 lutego 2019 r.
kasacja
wydano orzeczenie merytoryczne
(wartość nadano w dniu 16 maja 2019 r.)
oddalono środek zaskarżenia jako oczywiście bezzasadny
(wartość nadano w dniu 16 maja 2019 r.)
tak
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
17 maja 2019 r., godz. 12:05
Przejdź do początku