e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 185168
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

IV KK 70/18
IV Ka 124/17 - wyrok z dnia 18 maja 2017 r. - Sąd Okręgowy w Krakowie (II K 127/16/N) II K 127/16/N - wyrok z dnia 10 listopada 2016 r. - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
13 lutego 2018 r.
kasacja
zwrócono akta wraz z odpisem orzeczenia
(wartość nadano w dniu 20 maja 2019 r.)
pozostawiono bez rozpoznania
(wartość nadano w dniu 16 maja 2019 r.)
tak
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
20 maja 2019 r., godz. 12:04
Przejdź do początku