e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 185390
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

IV KK 53/18
VI Ka 1051/16 - wyrok z dnia 13 grudnia 2016 r. - Sąd Okręgowy w Gliwicach (IX K 1100/13) IX K 1100/13 - wyrok z dnia 7 czerwca 2016 r. - Sąd Rejonowy w Gliwicach
5 lutego 2018 r.
kasacja
zwrócono akta wraz z odpisem orzeczenia
(wartość nadano w dniu 20 maja 2019 r.)
oddalono środek zaskarżenia jako oczywiście bezzasadny
(wartość nadano w dniu 16 maja 2019 r.)
tak
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
20 maja 2019 r., godz. 12:04
Przejdź do początku