Wydrukuj stronę

e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 177366
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

III CZP 114/17
XXIII Ga 1362/17 - postanowienie z dnia 18 października 2017 r. - Sąd Okręgowy w Warszawie
30 listopada 2017 r.
zagadnienie prawne
"1. Czy skuteczne jest rozporządzenie przez konsumenta w drodze przelewu wierzytelnością przyszłą mającą swoje źródło w klauzuli abuzywnej, przed uprzednim stwierdzeniem abuzywności postanowienia umownego przez Sąd? 2. czy przedsiębiorca, który nabył w drodze przelewu od konsumenta wierzytelność przyszłą mającą swoje źródło w klauzuli abuzywnej może się skutecznie powoływać na zarzut naruszenia art. 385[1] § 1 k.c.?"
Sąd Okręgowy w Warszawie
wydano orzeczenie formalne
(wartość nadano w dniu 6 kwietnia 2018 r.)
udzielono odpowiedzi
(wartość nadano w dniu 6 kwietnia 2018 r.)
tak
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
6 kwietnia 2018 r., godz. 16:05
Przejdź do początku