e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 173123

Szczegóły sprawy

II CSK 444/16
I ACa 786/15 - wyrok z dnia 29 grudnia 2015 r. - Sąd Apelacyjny w Poznaniu
11 lipca 2016 r.
skarga kasacyjna
wydano orzeczenie merytoryczne
oddalono
tak
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
29 marca 2017 r., godz. 12:03
Przejdź do początku