e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 171330

Szczegóły sprawy

III CZP 106/16
II Cz 1420/16 - postanowienie z dnia 19 września 2016 r. - Sąd Okręgowy w Szczecinie
1 grudnia 2016 r.
zagadnienie prawne
"Czy osoba, której powierzono zarząd nieruchomością wspólną w trybie określonym w art. 18 ust. 1 lub art. 18 ust. 2a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2015 r., poz. 1892) jest z mocy art. 21 ust. 1 w związku z art. 33 tejże ustawy poprzez sam fakt powierzenia zarządu umocowana do reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniach sądowych? ewentualnie, w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe zagadnienie: Czy uchwała właścicieli lokali udzielająca pełnomocnictwa do reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniach sądowych osobie, której powierzono zarząd nieruchomością wspólną w trybie określonym w art. 18 ust. 1 lub art. 18 ust. 2a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2015 r., poz. 1892), wymaga zaprotokołowania przez notariusza?"
Sąd Okręgowy w Szczecinie
zwrócono akta wraz z odpisem orzeczenia
udzielono odpowiedzi
tak
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
22 maja 2017 r., godz. 12:02
Przejdź do początku