Zagadnienia prawne

 • II DZP 1/19

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 19 grudnia 2019 r.

  Czy przepis art. 40 § 1 pkt 7 kpk w zw. z treścią art. 69 ustawy Prawo o notariacie ma zastosowanie do postępowania dyscyplinarnego dotyczącego notariuszy przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym w sytuacji, gdy Sąd ten orzekający w składzie pięcioosobowym składa się z jedenastu sędziów i gdy wcześniejsze orzeczenia tego Sądu zostały uchylone i sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania, a w związku z tym nie można obecnie utworzyć składu orzekającego, w którym nie braliby udziału sędziowie, którzy nie brali udziału w wydaniu orzeczeń, które zostały uchylone (art. 40 § 1 pkt 7 kpk)?

 • II DSI 67/18

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 9 maja 2019 r.
  Data orzeczenia: 27 listopada 2019 r.

  Czy w postępowaniu dyscyplinarnym adwokatów przepis art. 521 k.p.k. znajduje zastosowanie do postanowień sądu dyscyplinarnego dla adwokatów, czy też art. 91a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze w sposób wyczerpujący reguluje zagadnienie dopuszczalności kasacji od rozstrzygnięć wydawanych przez sądy dyscyplinarne dla adwokatów?​

  Postanowienie SN z dnia 9 maja 2019 r. (sygn. II DSI 67/18) 

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2019 r.

  ​W postępowaniu dyscyplinarnym adwokatów art. 521 kpk ma zastosowanie do postanowień sądu dyscyplinarnego dla adwokatów.

Przejdź do początku