Zagadnienia prawne

III CZP 18/17

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 6 marca 2017 r.
Data orzeczenia: 24 maja 2017 r.

Czy wniosek strony o sporządzenie uzasadnienia wyroku jest skuteczny, jeśli został złożony w dniu ogłoszenia wyroku, ale w chwili poprzedzającej jego ogłoszenie?​

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2017 r.

Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku złożony w dniu jego ogłoszenia, lecz przed dokonaniem ogłoszenia, jest nieskuteczny.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
24 maja 2017 r., godz. 14:48
Przejdź do początku