Zagadnienia prawne

III CZP 106/15

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 9 grudnia 2015 r.
Data orzeczenia: 17 lutego 2016 r.

​Czy art. 1049 § 1 k.p.c., w szczególności zdanie drugie, znajduje zastosowanie do egzekucji tytułu wykonawczego, w którym na podstawie art. 480 § 1 k.c. udzielono wierzycielowi umocowania do wykonania na koszt dłużnika czynności, którą może wykonać także inna osoba, w razie niewykonania jej przez dłużnika w wyznaczonym terminie?

III-CZP-0106_15_p.pdfUzasadnienie wniosku

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2016 r.

Wierzyciel, który w postępowaniu sądowym otrzymał upoważnienie do wykonania czynności na koszt dłużnika (art. 480 § 1 k.c.), może - na podstawie art. 1049 § 1 zd. drugie k.p.c. - żądać przyznania mu przez sąd sumy potrzebnej do wykonania tej czynności.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
17 lutego 2016 r., godz. 15:57
Przejdź do początku