Zagadnienia prawne

III CZP 86/15

Skład 7 sędziów
Data wpływu: 8 września 2015 r.
Data orzeczenia: 25 lutego 2016 r.

Czy sąd wieczystoksięgowy może odmówić dokonania wpisu w księdze wieczystej wówczas, gdy istnieje znana mu urzędowo przeszkoda do jego dokonania, powodująca, że dokonanie wpisu prowadziłoby do naruszenia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa?

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich (serwis internetowy RPO)

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2016 r.

Sąd może oddalić wniosek o wpis do księgi wieczystej, jeżeli istnieje znana mu urzędowo przeszkoda do jego dokonania.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
29 lutego 2016 r., godz. 15:38
Przejdź do początku