Zagadnienia prawne

III CZP 83/15

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 28 sierpnia 2015 r.
Data orzeczenia: 20 listopada 2015 r.

Czy dopuszczalne jest wykonanie przez sprzedawcę ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży nieruchomości wskazanego w art. 491 § 1 k.c. w sytuacji gdy kupujący uiścił jedynie część umówionej ceny, zaś z zapłatą pozostałej części ceny pozostaje w zwłoce, a nie zachodzą okoliczności przewidziane art. 493 § 2 k.c.?

III-CZP-0083_15_p.pdfUzasadnienie wniosku

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2015 r.

Dopuszczalne jest odstąpienie od umowy wzajemnej ze względu na zwłokę ze spełnieniem części świadczenia podzielnego także wtedy, gdy świadczenie jednej ze stron jest niepodzielne (art. 491 § 1 k.c.).

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
23 listopada 2015 r., godz. 16:09
Przejdź do początku