Zagadnienia prawne

III CZP 89/11

Skład 3 sędziów
Data wpływu: 9 grudnia 2011 r.
Data orzeczenia: 9 lutego 2012 r.

​Czy w przypadku istnienia w dniu wejścia w życie art. 27 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz.U. 03.119.1116 z późn. zmianami) wspólnoty mieszkaniowej właścicieli lokali, w skład której wchodzą właściciele lokali, będące osobami fizycznymi oraz osoba prawna w postaci spółdzielni mieszkaniowej zostają wyłączone w zakresie zarządu nieruchomościami wspólnymi - co do zasady przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późn. zm.), a zastosowanie w tym przedmiocie znajduje uregulowanie wynikające z art. 27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a zatem, czy zarząd nieruchomościami wspólnymi, stanowiącymi także współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez spółdzielnię jako zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, jeżeli nie zachodzą okoliczności wynikające z art. 24[1] i art. 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych?

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2012 r.

​Spółdzielnia mieszkaniowa wykonuje na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z  dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1116 ze zm.) zarząd także tymi nieruchomościami stanowiącymi jej współwłasność, w których własność lokalu została wyodrębniona przed wejściem w życie tej ustawy i zarząd nieruchomością wspólną do tego czasu podlegał przepisom ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (jedn. tekst: Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 ze zm.).

III-CZP-0089_11.pdfUzasadnienie

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
29 czerwca 2012 r., godz. 11:57
Przejdź do początku